Technika Grzewcza

technika grzewcza piotrków

Oferujemy rozwiązanie nisko i wysokotemperaturowe, które doskonale spisują się w obiektach nowych jaki i modernizowanych.

Naszymi Partnerami są między innymi:

 • VIESSMANN
 • DAIKIN
 • BOSCH
 • VNH

Instalujemy system:

 • Ogrzewania podłogowego
 • Ogrzewania grzejnikowego
 • Wodno – kanalizacyjne
 • Kotłowni gazowych – olejowych oraz hybrydowych

Co robimy w ramach tej usługi?

 • Projektujemy
 • Dobieramy
 • Dostarczamy
 • Instalujemy
 • Serwisujemy

  Zgłoszenie bezpłatnej wyceny - dobory oraz montażu instalacji C.O. - Ogrzewania Podłogowego  Miejsce montażu

  *WŁOCH Wynajem Lokali Grupa Inżynieryjna informuje, że Państwa dane osobowe przechowywane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i posiadacie prawo dostępu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych, w każdej chwili poprzez formularze zamieszczone na stronie www.zimnocieplo.pl w zakładce Polityka Ochrony Danych