Pompy Ciepła

Specjalizujemy się w rozwiązaniach firm: DAIKIN  oraz VIESSMANN.


Co robimy w ramach tej usługi?

  • Projektujemy
  • Doradzamy
  • Dostarczamy
  • Instalujemy
  • Serwisujemy

Zgłoszenie bezpłatnej wyceny - doboru oraz montażu Pompy CiepłaMiejsce montażu

*WŁOCH Wynajem Lokali Grupa Inżynieryjna informuje, że Państwa dane osobowe przechowywane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i posiadacie prawo dostępu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych, w każdej chwili poprzez formularze zamieszczone na stronie www.zimnocieplo.pl w zakładce Polityka Ochrony Danych