Ogrzewanie podłogowe

ogrzewanie podłogowe piotrków

Ogrzewanie podłogowe z roku na rok powiększa swoje grono fanów i zwolenników. A to za sprawą komfortu i wydajności użytkowania. Ogrzewanie umiejscowione w podłodze daje efekt równomiernie ogrzanego pomieszczenia w przeciwieństwie do ogrzewań stosowanych miejscowo np. grzejników.

Dzięki ogrzewaniu podłogowemu możemy w pomieszczeniu uzyskać korzystny dla nas pionowy rozkład temperatur – tam gdzie potrzebujemy, czyli u stóp temperatura jest najwyższa, a w okolicach głowy już mniejsza, co jest zdrowe dla organizmu. Ogrzewanie podłogowe można stosować w każdym pomieszczeniu domu, w łazience, salonie, nawet kuchni.

    Zgłoszenie bezpłatnej wyceny - dobory oraz montażu instalacji C.O. - Ogrzewania Podłogowego    Miejsce montażu

    *WŁOCH Wynajem Lokali Grupa Inżynieryjna informuje, że Państwa dane osobowe przechowywane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i posiadacie prawo dostępu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych, w każdej chwili poprzez formularze zamieszczone na stronie www.zimnocieplo.pl w zakładce Polityka Ochrony Danych