Pompa Ciepła VIESSMANN split Vitocal 100-S o mocy 6 kW

0,00  NETTO

Pompa Ciepła VIESSMANN split Vitocal 100-S o mocy 6 kW z zasobnikiem wolnostojącym 300 litrów z funkcji chłodzenia – (bez certyfikatu F-Gaz tylko z montażem). Jonizator oraz zastosowane filtry zadbają o świeże i czyste powietrze

Pompa Ciepła Viessmann split Vitocal 100-S o mocy 6 kW i zasobnikiem wolnostojącym  300 litrów z funkcji chłodzenia oraz montażem

Pompa ciepła split Vitocal 100-S jest atrakcyjnym cenowo źródłem ciepła z właściwą firmie Viessmann wysoką jakością wykonania i efektywnością.

Pompa ciepła Vitocal 100-S typu Split, Typ AWB-M-E 101.A / AWB-E 101.A – Zakres dostawy:

 • Moduł wewnętrzny ze zintegro- waną wysokoefektywną pompą obiegową klasy energetycznej
  A i zaworem przełączającym c.o./c.w.u. oraz naczyniem prze- ponowym o pojemności 10 litrów
 • Zbiornik wody użytkowej Vitocell 100-W typ CVBB, poj. 300 litrów (kolor biały) (klasa efektywności B)
 • Zbiornik buforowy wody grzew- czej Vitocell 100-W typ SVW, poj. 200 litrów (kolor biały) (pakie- ty z pompą ciepła AWB(-M)-E)
 • Wbudowany przepływowy pod- grzewacz wody grzewczej
 • 101.A04/A06/A08: 3/6 kW
 • 101.A12/A14/A16: 3/6/9 kW
 • Armatura zabezpieczająca po stronie wody grzewczej
 • Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C, z czujnikiem tempera- tury zewnętrznej
 • Vitoconnect 100 OPTO1 do zdalnego nadzoru i sterowania instalacją grzewczą przez aplikacje na smartfony: ViCare.
 • Moduł zewnętrzny z czynnikiem chłodniczym (R410A) do 10 m długości przewodów chłodni- czych, wyciszoną sprężarką sterowaną inwerterem, oraz elek- tronicznym zaworem rozprężny

Pompa ciepła split Vitocal 100-S jest atrakcyjnym cenowo źródłem ciepła z właściwą firmie Viessmann wysoką jakością wykonania i efektywnością.

Pompa ciepła typu split Vitocal 100-S składa się
z dwóch osobnych jednostek: Jednostka zewnętrzna pobiera przez parownik ciepło z atmosfery do czynnika chłodniczego, który następnie w sprężarce zostaje dop- rowadzony do potrzebnego poziomu temperaturowego. Gorący czynnik chłodniczy transportowany jest przewo- dem do jednostki wewnętrznej i tam w skraplaczu odda- je ciepło do instalacji grzewczej. Jednostka wewnętrzna jest już fabrycznie wyposażona w elementy układu hyd- raulicznego, jak trójdrożny zawór przełączający, pompę obiegową i regulator pompy ciepła.

 

Moduł Vitoconnect 100

(w za- kresie dostawy pompy ciepła) umożliwia zdalny nadzór i ste- rowanie instalacją grzewczą przez internet za pomocą aplikacji mobilnej ViCare.

Układ split pozwala na elastyczny wybór miejsca ustawienia

Jednostka wewnętrzna z jej kompaktowymi rozmiarami daje się, tak jak każde inne urządzenie grzewcze, łatwo zainstalować w domu i jest już wyposażona fabry- cznie we wszystkie potrzebne elementy. Jednostkę zewnętrzną można zamontować na ścianie zewnętrznej budynku lub ustawić na konstrukcji na ziemi.

Funkcjonalne wyposażenie dla wielu wymagań
Vitocal 100-S jest dostępna w wielu wariantach, dla różnych wymagań. Albo jako klasyczna pompa ciepła do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody. Albo dodatkowo z funkcją „active cooling“ do przyjemnego chłodzenia pomieszczeń w lecie, czy też z wbudowa- nym przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej.

Komfortowa obsługa przez Internet

Dostępny w standardzie moduł WLAN Vitoconnect 100 pozwała obsługiwać pompę ciepła Vitocal 100-S przez Inter- net. Bezpłatna aplikacja mobilna ViCare pozwala sterować komfortowo ze smartfona wieloma funkcjami, jak usta- wianie temperatury czy przełączanie na tryb „party”. W przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy instalacji, informację o tym otrzyma zarówno użytkownik instalacji jak również zaproszone przez użytkownika firma serwisowa.

Energooszczędna technika – zaprojektowana do pracy na prądzie własnej produkcji

 

Wysokoefektywna pompa obiegowa obiegu wtórnego należy do wyposażenia seryjnego.

Przy obciążeniu częściowym sprężarka dopasowuje bezstopniowo swoją wydajność do aktualnego zapotrzebowania ciepła, utrzymując zadane temperatury dla ogrzewania lub chłodzenia i podgrzewu ciepłej wody. W kombinacji z instalacją fotowoltaiczną można wykorzystać prąd własnej produkcji do zasilania pompy ciepła i tym samym bezpłatnie ogrzewać swój dom.

 

 

Idealna dla trybu biwalentnego

Przy modernizacji instalacji grzewczej pompa ciepła split nadaje się idealnie do realizacji efektywnego, biwalent- nego trybu pracy ogrzewania. Przy takim rozwiązaniu istniejące źródło ciepła pozostaje nadal w użytku dla pokrywania szczytowego zapotrzebowania na ciepło, szczególnie w zimne dni roku.

TYM PRZEKONUJE VITOCAL 100-S

 • + Efektywna i ekonomiczna eksploatacja
 • + Ogrzewanie i chłodzenie w jednym urządzeniu
 • +  Możliwość zdalnego sterowania za pośrednictwem aplikacji mobilnej
 • +  Łatwy w obsłudze regulator Vitot-ronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym
 • + Optymalne wykorzystanie prądu własnej produkcji z instalacji fo- towoltaicznej

 

 

Jednostka wewnętrzna jest fabrycznie wyposażona w wysokowydajną pompę obiegową, płytowy wymiennik ciepła o dużej powierzchni czynnej, 3-drogowy zawór przełączający pomiędzy pracą na c.o. a c.w.u., armaturę zabezpieczającą obiegu wtórnego, naczynie przeponowe oraz automatykę z menu graficznym.

Pompa ciepła powietrze–woda typu Split Vitocal 100-S, o maksymalnej mocy grzewczej 8,4 do 17,1 kW (przy A7/W35)

Klasa efektywności energetycznej: A+ / A++ nMaksymalna temp. na zasilaniu: do 55°C nWersja odwracalna umożliwia ogrzewanie i chłodzenie (wariant -AC)

Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności COP (Coefficient of Performance), wg EN 14511: 4,4 do 4,8 (powietrze 7°C/woda 35°C) oraz 3,3 do 3,9 (powietrze 2°C / woda 35°C

Możliwość sterowania centralami wentylacyjnymi firmy Viessmann

Funkcja wykorzystania energii elektrycznej wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej

W standardzie sterowanie instalacją grzewczą przez internet za pośrednictwem darmowej aplikacji ViCare App i interfejsu Vitoconnect

 

 

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

SKONTAKUJ SIĘ +48 666 666 666
*/ ?>