Fotowoltaika (PV)

Dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Fotowoltaika znajduje obecnie zastosowanie, mimo stosunkowo wysokich kosztów (choć te maleją, a w opracowaniu są tańsze technologie np: oparte na perowskitach) w porównaniu ze źródłami konwencjonalnymi, z dwóch głównych powodów: ekologicznych (tam, gdzie ekologia ma większe znaczenie niż ekonomia), oraz praktycznych (promieniowanie słoneczne jest praktycznie wszędzie dostępne).

Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest wafel krzemowy, lecz nie amorficzny, ale krystaliczny. Pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerować prąd o mocy 1-6,97 W. W celu maksymalizacji uzyskiwanych efektów, ogniwa łączone są w moduły fotowoltaiczne (grupy ogniw w urządzeniu). Ogniwa są najczęściej produkowane w panelach o powierzchni 0,2 – 1,0 m². Ogniwa te przede wszystkim są stosowane w technice kosmicznej. Ich zaletami są bezobsługowość oraz duża żywotność, gwarantowana na 25 lat. Oprócz tego są stosowane jako źródło zasilania samodzielnych urządzeń, np. boi sygnalizacyjnych, świateł drogowych itp. Zaczynają również docierać do budowli i budynków, zwłaszcza tych oddalonych od sieci energetycznych.

Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywane są również w elektronice użytkowej (kalkulatory, lampy ogrodowe, oświetlanie znaków drogowych), zasilaniu układów telemetrycznych w stacjach pomiarowo rozliczeniowych gazu ziemnego, ropy naftowej oraz energii elektrycznej, zasilanie automatyki przemysłowej i pomiarowej, a także produkcji energii w pierwszych elektrowniach słonecznych. Ogniwa tego typu wykorzystywane są również w użytku domowym. Mylone są one często z kolektorami słonecznymi, które odróżniają się tym, że przekształcają energię promieniowania słonecznego w ciepło.

Fotowoltaika przeżywa intensywny rozwój: Na koniec 2006 roku na całym świecie zainstalowano 1581 MW paneli fotowoltaicznych, a skumulowana moc wynosiła 6890 MW. Pięć lat później w roku 2011 zainstalowane zostało aż 27 650 MW baterii słonecznych, a moc skumulowana urosła do 67 350 MW. Liderem w mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych są Niemcy (32 380 MW mocy paneli słonecznych). Dla porównania, potencjał polskich konwencjonalnych elektrowni to około 38 000 MW.

Fotowoltaika, jako dziedzina zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, za jakie w czasowej mikroskali zwykliśmy uważać Słońce, obecnie bardzo dynamicznie się rozwija i należy przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości będzie coraz powszechniej stosowana.

Fotowoltaika w Polsce

Z roku na rok fotowoltaika w Polsce zyskuje coraz większą popularność. Momentem przełomowym dla tej technologii w Unii Europejskiej zdaje się być rok 2009, kiedy to wprowadzono Dyrektywę OZE. Od tego momentu, do roku 2019 łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Europie wzrosła ponad 10-krotnie. Aby wesprzeć rozwój fotowoltaiki w Polsce, wprowadza się różnego rodzaju dofinansowania. Jednym z takich projektów jest program “Mój Prąd”, dzięki któremu można uzyskać dopłatę nawet do 5000 złotych do instalacji fotowoltaicznej. Oblicza się, że pod koniec 2019 roku, Polska może uzyskać 4 miejsce w Unii Europejskiej w rankingu rocznego przyrostu łącznej mocy instalacji fotowoltaicznych – zaraz za Francją (pod koniec 2018 roku Polska zajmowała 9 miejsce). Projektami, które zajmują się wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej w Polsce są między innymi: Polityka Energetyczna Polski do 2040 (PEP 2040) oraz Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK). Co ciekawe, najczęściej wykorzystywaną technologią OZE w polskich mikroinstalacjach (instalacjach prosumenckich) jest właśnie fotowoltaika. Mikroinstalacje OZE generowały w roku 2018 łączną moc równą 353 MW (mikroinstalacje fotowoltaiczne miały w tym udział 350 MW!).

W ramach programu Czyste Powietrze w latach 2018-2019 można w Polsce uzyskać dotacje na instalację fotowoltaiczną

 

Artykuł zaczerpnięto z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotowoltaika